โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนตามหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ หลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยรวมถึงประเทศในแถบเอเชีย โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วงชั้น ตามรายละเอียดดังนี้

  • Early Years Foundations Stage (อายุ 2-4 ปี ในตอนต้นปีการศึกษา ) ซึ่งประกอบด้วย ระดับ Pre-Nursery, Nursery และ Reception
  • Junior School (อายุ 5-10 ปี ในตอนต้นปีการศึกษา) ซึ่งประกอบด้วยชั้น Year 1 ถึง Year 6
  • Senior School (อายุ 11-18 ปี ในตอนต้นปีการศึกษา) ซึ่งประกอบด้วยชั้น Year 7 ถึง Year 13 โดยมีการเตรียมพร้อมให้นักเรียนสอบสำหรับการสอบ IGCSE ใน Year10 และ Year 11 และ A-levels ในชั้น Year 12 และ Year 13

Limited time offer
20% tuition discount for 5 years
Contact us today

เราดำเนินการด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Wellington College เมือง Berkshire สหราชอาณาจักรเพื่อจัดการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาในระดับนานาชาติที่มีบรรยากาศสนุกสนาน เนื้อหาทันสมัย เข้าถึงความต้องการและความก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันที่ครอบคลุมทั้งการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด รวมถึงโรงเรียนต้องการสนับสนุนและให้นักเรียนของเรามีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากในห้องเรียนทั้งในด้านของกีฬา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาและการแสดง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมทุกประเภท เรายึดมั่นและมุ่งเน้นอย่างยิ่งในการความสำคัญของการสร้างนักเรียนของเราให้สามารถสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลและพัฒนาศักยภาพทางความรู้รวมถึงความเป็นตัวของตัวเอง ที่สำคัญที่สุด คือเราต้องการให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้และเป็นประชากรที่ดีในสังคมอย่างแท้จริง

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ ขอมอบส่วนลดค่าเทอม 20% นาน 5 ปี จำนวนจำกัด สำหรับโควต้าที่ว่างในเดือน สิงหาคม 2021 เท่านั้น

ที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ในรั้วโรงเรียนของเรา
และด้วยอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน
▪ เราสร้าง แรงบัลดาลใจ ในทุกกิจกรรมที่นักเรียนของเราทำ ทั้งในและนอกห้องเรียน
▪ เรามีหลักสูตรในการพัฒนา ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยการเอาใจใส่ผลงานของนักเรียนของเรา และเชื่อมต่อมันเข้ากับโลกรอบๆตัวพวกเขา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
▪ เราสอนให้นักเรียนของเรามีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง เป็นผู้นำ มีทักษะในการคิด และเชื่อมั่นในตนเอง เพราะทักษะความเป็นผู้นำนั้นสำคัญกับอนาคต
▪ มีคุณค่า และเติบโตอย่าง ปัจเจกชน ที่เวลลิงตันไม่ใช่เพียงการเดินทางไปโรงเรียน แต่เป็นการพจญภัยของชีวิต
▪ เราให้คุณค่า ความเท่าเทียม และเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างเป็นทีม และสามารถเติบโตสู่สังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวันที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ ดังนั้นขั้นตอนในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจึงจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย และเราเองเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปกครองสื่อสารกับคุณครูด้วยตนเองเพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดระหว่างครอบครัวและโรงเรียน

หากท่านผู้ปกครองต้องการเยี่ยมชมและรับข้อมูลของโรงเรียนเป็นภาษาไทย ท่านสามารถนัดหมายกับแผนกรับสมัครนักเรียนของเราได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ทางทีมงานของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อให้ข้อมูล หรือทำการนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนโดยเร็วที่สุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ

previous arrow
next arrow
Slider

เราคือโรงเรียนในเครือเวลลิงตัน ก่อตั้งโดยพระราชินีวิคตอเรีย ในปี คศ 1859

โรงเรียนเวลลิงตัน ประเทศอังกฤษ ได้ก่อตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ดยุคแห่งเวลลิงตัน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัย ท่านได้รับเกียรติจากพระราชินีวิคตอเรียว่าเป็นชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สหราชอาณาจักรเคยมี และได้ก่อตั้งโรงเรียนตามเกียรติยศนั้น

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรจากสหราชอาณาจักร

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน ได้นำหลักสูตรจากสหราชอาณาจักร มาปรับใช้ให้ทันสมัย
และเข้ากับบริบทของสังคมไทย เราได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียนของเรา ให้ได้พัฒนาศักยภาพที่เขามีได้อย่างสูดสุด

ห้องเรียนขนาดเล็ก ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน เรามีการออกแบบห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อที่จะให้คุณครูของเรา
สามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรัก อีกทั้งเรายังมีนักเรียนจากหลายสัญชาติ เพื่อให้นักเรียนของเรา คุ้นเคยกับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ทีดีในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน เปิดสอบชิงทุนการศึกษานักเรียน เฟ้นหาเด็กที่เป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา ปั้นสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

“โรงเรียนของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งด้านหลักสูตรแห่งความเป็นเลิศ ทีมงานที่มีคุณภาพ กอปรกับสาธารณูปโภคด้านการศึกษาในทุกมิติที่ได้มาตรฐานระดับโลก ทำให้มีความสามารถรองรับและสนับสนุนนักเรียนที่มีความโดดเด่น เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนจะสามารถสร้างเส้นทางการศึกษาของเด็กๆให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การสอบชิงทุนเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา และประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่รักต่อไปในอนาคต” -คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพ

หากท่านผู้ปกครองประสงค์ที่จะสมัครโครงการสอบชิงทุนของโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน สามารถติดต่อได้ ที่นี่

Small class sizes

WORLD-CLASS CURRICULUM

Academic teachers

Outstanding facilities

Our Campus

โรงเรียนของเรานั้น นักเรียนจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ที่สดชื่นและผ่อนคลาย อีกทั้งยังอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ Unico Grande ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียว กับการออกแบบอาคารเรียนและสนามฟุตบอลอย่างลงตัว สวยงาม และพิถีพิถัน เราใส่ใจสุขภาพของนักเรียน ในห้องเรียนมีการติดเครื่องฟอกอากาศ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่าน ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดวัน

Facility ของเรานั้นได้มีการออกแบบตามแบบฉบับของการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21 ให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ โรงละครขนาดใหญ่ และห้องสมุดที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ด้านนอกมีพื้นที่ใหนักเรียนได้เล่นกีฬาหลายรูปแบบ มีสระว่ายน้ำระดับโลกสามแห่ง โรงยิมขนาดใหญ่ ลู่วิ่งรอบสนามยาว 400 เมตร และพื้นที่สำหรับผู้ปกครองได้พักผ่อนหย่อนคลาย ทุกๆตารางเมตรของโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันนั้น เราออกแบบมาให้เป็นเลิศในทุกๆด้าน

WordPress Lightbox Plugin